تاثیر نفوذ تجهیزات رایانه ای در اصناف

نویسندگانناصرخاکی حمیدرضا
همایشتوسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات در کشور
محل برگزاری همایشتالار اجتماعات وزارت کشور
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله