نمایش 1 تا 18 مورد از کل 574 مورد.
سارا

سارا آخوندی

مربی
الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی
سارا آخوندی
مربی دکترای تخصصی
- الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/akhoundi/fa

سحر

سحر آدابی

استادیار
برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر-سیستمهای نرم افزار
سحر آدابی
استادیار دکترای تخصصی
- برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر-سیستمهای نرم افزار

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/sahar-adabi/fa

سپیده

سپیده آدابی

استادیار
برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
سپیده آدابی
استادیار دکترای تخصصی
- برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/sepideh-adabi/fa

محمد علی

محمد علی آرین

دانشیار
علوم پایه - زمین شناسی
محمد علی آرین
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - زمین شناسی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/arian/fa

شیوا آزاد فدا

استادیار
علوم انسانی - تربیت بدنی
شیوا آزاد فدا
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - تربیت بدنی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/azadfada/fa

آلیس

آلیس آسادوریان

استادیار
زبانهای خارجی - زبان شناسی
آلیس آسادوریان
استادیار دکترای تخصصی
- زبانهای خارجی - زبان شناسی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/asadoorian/fa

مرضیه

مرضیه آسوده

استادیار
علوم پایه - فیزیک
مرضیه آسوده
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - فیزیک

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/asoudeh/fa

هنگامه

هنگامه آشوری

استادیار
علوم انسانی - زبان وادبیات فارسی
هنگامه آشوری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - زبان وادبیات فارسی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/ashouri/fa

احسان آقا محمد آقائی

استادیار
علوم انسانی - حقوق عمومی
احسان آقا محمد آقائی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - حقوق عمومی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/aghamohammadaghaei/fa

مهران آقائی خضری

دانشیار
شیمی - شیمی فیزیک
مهران آقائی خضری
دانشیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی فیزیک

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/aghaei-khezri/fa

زهرا اباذری

دانشیار
علوم انسانی - کتابداری واطلاع رسانی
زهرا اباذری
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - کتابداری واطلاع رسانی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/abazari/fa

سورنا

سورنا ابدالی

استادیار
علوم و فنون دریایی - بیولوژی دریا
سورنا ابدالی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم و فنون دریایی - بیولوژی دریا

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/ebdali/fa

علیرضا

علیرضا ابراهیم

استادیار
الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی ادیان و عرفان
علیرضا ابراهیم
استادیار دکترای تخصصی
- الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی ادیان و عرفان

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/ebrahim/fa

زینب ابراهیم پور

استادیار
علوم انسانی - فیزیولوژی ورزشی- فیزیولوژی
زینب ابراهیم پور
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - فیزیولوژی ورزشی- فیزیولوژی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/ebrahimpour/fa

زهرا

زهرا ابراهیمی

استادیار
الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی ادیان و عرفان
زهرا ابراهیمی
استادیار دکترای تخصصی
- الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی ادیان و عرفان

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/ebrahimi/fa