نمایش 91 تا 108 مورد از کل 570 مورد.
آرزو

آرزو بهرامی شبستری

دکتری
شیمی - شیمی معدنی
منوچهر

منوچهر بهمئی

دکتری
شیمی - شیمی تجزیه
منوچهر بهمئی
دانشیار دکتری
- شیمی - شیمی تجزیه

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/bahmaei/fa

بهاره بهمن پور

کارشناسی ارشد
زبانهای خارجی - ادبیات انگلیسی
بهاره بهمن پور
مربی کارشناسی ارشد
- زبانهای خارجی - ادبیات انگلیسی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/bahmanpour/fa

علی بهنام والا

فنی و مهندسی - معماری
علی بهنام والا
استادیار -
- فنی و مهندسی - معماری

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/behnamvala/fa

سهیلا بوذری

دکتری
علوم پایه - زمین شناسی ( کارشناسی ارشد در هشت گرایش )
سهیلا بوذری
دانشیار دکتری
- علوم پایه - زمین شناسی ( کارشناسی ارشد در هشت گرایش )

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/boozari/fa

امیر مسعود

امیر مسعود بیدگلی

دکتری
برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر
امیر مسعود بیدگلی
استادیار دکتری
- برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/bidgoli/fa

محمد حسین

محمد حسین پاد

دکتری
شیمی - شیمی آلی
محمد حسین پاد
استادیار دکتری
- شیمی - شیمی آلی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/pad/fa

کیا

کیا پارسا

دکتری
فنی و مهندسی - صنابع
کیا پارسا
استادیار دکتری
- فنی و مهندسی - صنابع

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/parsa/fa

هدی

هدی پاسدار

دکتری
شیمی - شیمی معدنی
هدی پاسدار
دانشیار دکتری
- شیمی - شیمی معدنی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/pasdar/fa

نشانه پاکدامن

دکتری
علوم انسانی - کتابداری واطلاع رسانی
نشانه پاکدامن
استادیار دکتری
- علوم انسانی - کتابداری واطلاع رسانی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/pakdaman/fa

بتول پاکزاد

دکتری
علوم انسانی - حقوق
بتول پاکزاد
استادیار دکتری
- علوم انسانی - حقوق

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/pakzad/fa

رضا

رضا پرتوی زاده بنام

دکتری
الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی
رضا پرتوی زاده بنام
استادیار دکتری
- الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/partovizadeh-benam/fa

بهرام

بهرام پروین

دکتری
الهیات و معارف اسلامی
بهرام پروین
استادیار دکتری
- الهیات و معارف اسلامی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/parvin/fa

محسن

محسن پورکرمانی

دکتری
علوم پایه - زمین شناسی ( کارشناسی ارشد در هشت گرایش )
محسن پورکرمانی
استاد دکتری
- علوم پایه - زمین شناسی ( کارشناسی ارشد در هشت گرایش )

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/pourkermani/fa