نمایش 127 تا 144 مورد از کل 610 مورد.
مهشاد

مهشاد تسنیمی

استادیار
زبانهای خارجی - آموزش زبان انگلیسی
مهشاد تسنیمی
استادیار دکترای تخصصی
- زبانهای خارجی - آموزش زبان انگلیسی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/tasnimi/fa

سعید

سعید تقوائی گنجعلی

استاد
شیمی - شیمی آلی
سعید تقوائی گنجعلی
استاد دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی آلی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/taghvaei-ganjali/fa

مصطفی تقی زاده انصاری

استادیار
علوم انسانی - حقوق بین الملل
مصطفی تقی زاده انصاری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - حقوق بین الملل

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/taghizadeh-ansari/fa

کریم مسعود تقی گنجی

استادیار
شیمی - شیمی
کریم مسعود تقی گنجی
استادیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/taghi-ganji/fa

لعیا تکبیری اسکوئی

استادیار
علوم زیستی - زیست شناسی سلولی ملکولی- میکروبیولوژی
لعیا تکبیری اسکوئی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم زیستی - زیست شناسی سلولی ملکولی- میکروبیولوژی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/takbiri-oskooei/fa

فریدون

فریدون تندنویس

استاد
علوم و فنون دریایی
فریدون تندنویس
استاد دکتری
- علوم و فنون دریایی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/tondnevis/fa

جمیله توانا

مربی
زبانهای خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
جمیله توانا
مربی کارشناسی ارشد
- زبانهای خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/tavana/fa

علی ثقفی

مربی
الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی
علی ثقفی
مربی کارشناسی ارشد
- الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/saghafi/fa

پیمان جابری

مربی
زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی
پیمان جابری
مربی کارشناسی ارشد
- زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/jaberi/fa

محمدرضا جبارپور ستاری

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی فناوری اطلاعات- شبکه
محمدرضا جبارپور ستاری
استادیار -
- فنی و مهندسی - مهندسی فناوری اطلاعات- شبکه

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/mrjabbarpour/fa

سام

سام جبه داری

دانشیار
برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
سام جبه داری
دانشیار دکترای تخصصی
- برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر-سخت افزار

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/jabbehdari/fa

Google Scholar Scopus
فرشته

فرشته جدیدی میاندشتی

مربی
فنی و مهندسی - کارشناسی کامپیوتر_نرم افزار
فرشته جدیدی میاندشتی
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - کارشناسی کامپیوتر_نرم افزار

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/jadidi-miandashti/fa

محمدرضا جعفری

استادیار
علوم پایه - زمین شناسی
محمدرضا جعفری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - زمین شناسی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/jaafari/fa

جواد

جواد جعفری اقدم

استادیار
علوم زیستی - زیست شناسی
جواد جعفری اقدم
استادیار دکترای تخصصی
- علوم زیستی - زیست شناسی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/jafari-aghdam/fa

حسن

حسن جعفری تبار

استادیار
الهیات و معارف اسلامی
حسن جعفری تبار
استادیار دکتری
- الهیات و معارف اسلامی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/jafaritabar/fa