نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۵۵۴ مورد.

حمیدآقا تولائی

Associate Professor

ریاضی

علی ثقفی

مربی

الهیات

پیمان جابری

مربی

مترجمی انگلیسی

محسن

محسن جابری عربلو

Associate Professor

فقه و مبانی حقوق

سام

سام جبه داری

Associate Professor

مهندسی کامپیوتر

هوشنگ جدیدی

Assistant Professor

روانشناسی تربیتی

فرشته

فرشته جدیدی میاندشتی

مربی

مهندسی کامپیوتر

رویا جعفرزاده

مربی

حسابداری

محمدرضا جعفری

Assistant Professor

زمین شناسی

مهرنوش جعفری

Assistant Professor

مدیریت خدمات بهداشت و درمان

جواد

جواد جعفری اقدم

Assistant Professor

زیست شناسی

حسن

حسن جعفری تبار

Assistant Professor

ادبیات فارسی

سایه

سایه جعفری مرندی

Assistant Professor

زیست شناسی

علی جلائی فر

Assistant Professor

مهندسی عمران

پیام جلیلی

مربی

مهندسی مکانیک

بهرام جلیلی

مربی

مهندسی مکانیک

امید جلیلی

Assistant Professor

فیزیک

داوود جهانی

Associate Professor

زمین شناسی