نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۵۵۴ مورد.
سرورالسادات

سرورالسادات جواهریان

Assistant Professor

ادبیات انگلیسی

سیدعلی

سیدعلی جوزی

Associate Professor

مهندسی محیط زیست

علیرضا

علیرضا جیرسرائی

Assistant Professor

مهندسی شیمی

شهره چاوشیان

مربی

ادبیات انگلیسی

فیروزه چلبیان

Associate Professor

زیست شناسی

علی اکبر چهارمحالی

Assistant Professor

حسابداری

ایمان چیت ساز

Assistant Professor

مهندسی مکانیک

منصوره

منصوره چیذری

مربی

معارف اسلامی

مریم حاجی عبدالباقی

Assistant Professor

علوم قرآن و حدیث

نازیلا

نازیلا حاجی یوا

Assistant Professor

مترجمی روسی

علی

علی حاجیها

Assistant Professor

مدیریت صنعتی

صالح

صالح حافظ قرآنی

مربی

مهندسی کامپیوتر

یداله حبیبی

مربی

الهیات

رخشاد

رخشاد حجازی

مربی

مهندسی محیط زیست

شایسته حسام فر

مربی

تربیت بدنی

محمد حسین

محمد حسین حسن زاده نیری

Assistant Professor

ادبیات فارسی

حجت اله حسن لاریجانی

Assistant Professor

کتابداری

نرگس حسن مرادی

Associate Professor

مدیریت بازرگانی