حمیدرضا شایگان فر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸زبان و ادبیات فارسیعلامه طباطبایی
کارشناسی ارشد۱۳۷۱زبان و ادبیات فارسیآزاد واحد تهران مرکز
دکترای تخصصی۱۳۷۵زبان و ادبیات فارسیآزاد، واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، دانشکدۀ علوم انسانیعضو هیأت علمی گروه ادبیات فارسیقطعی رسمیتمام وقت۲۴

سوابق اجرایی

1. معاونت گروه کارشناسی ارشد رشتۀ زبان و ادبیات فارسی، به مدت دو سال (1379 تا 1381) در دانشگاه آزاد واحد بروجرد.

1. استاد نمونه در سال 1384 واحد تهران شمال

2. پژوهشگر برترِ دانشکدۀ علوم انسانی واحد تهران شمال در سال 1390

1. نقد و نظریۀ ادبی

2.  مکتبهای ادبی جهان

3. آثار حماسی (شاهنامه)

4. عروض و قافیه

5. معانی و بیان

6. علم بدیع

1. عضویت در شورای تخصصیِ مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشتۀ زبان و ادبیات فارسی بیش از 15 سال.

2. تدریس به استادان، محققان و دانشجویان خارجی در چهار دورۀ دانش افزایی، در مرکز بین المللی جهاد دانشگاهیِ دانشگاه علامه طباطبایی سال 85 و 86

3. تدریس تئوری ادبیات و نقد ادبی در دو دورۀ المپیاد ادبی کشوری در سال 1385 و 86

 

1. تئوری (نظریۀ ادبیات)

2. نقد ادبی

3. مکاتب ادبی

4. آثار حماسی ایران و جهان

5. فنون بلاغی ادبی