نمایش 19 تا 36 مورد از کل 606 مورد.
مریم

مریم ابن تراب

استادیار
الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی-فقه
مریم ابن تراب
استادیار دکترای تخصصی
- الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی-فقه

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/ebnetorab/fa

منظربانو اثنی عشری اصفهانی

دانشیار
شیمی - شیمی آلی
منظربانو اثنی عشری اصفهانی
دانشیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی آلی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/asna-ashari/fa

پروین احسانی نمین

استادیار
شیمی - شیمی تجزیه
پروین احسانی نمین
استادیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی تجزیه

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/ehsani-namin/fa

فاطمه احمدبیگی

استادیار
علوم انسانی - فلسفه تعلیم و تربیت
فاطمه احمدبیگی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - فلسفه تعلیم و تربیت

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/ahamdbeigi/fa

محمد مهدی

محمد مهدی احمدی

استادیار
مدیریت و علوم اجتماعی - علوم اقتصاد
محمد مهدی احمدی
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و علوم اجتماعی - علوم اقتصاد

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/m-ahmadi/fa

نیوشا احمدی

استادیار
زبانهای خارجی - زبان شناسی
نیوشا احمدی
استادیار دکترای تخصصی
- زبانهای خارجی - زبان شناسی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/ahmadi/fa

سید محمد مهدی احمدی

استادیار
مدیریت و علوم اجتماعی - اقتصاد
سید محمد مهدی احمدی
استادیار -
- مدیریت و علوم اجتماعی - اقتصاد

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/smahmadi/fa

مسعود احمدی افزادی

استادیار
الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی
مسعود احمدی افزادی
استادیار دکتری
- الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/ahmadi-afzadi/fa

سیاوش احمدی چهره برق

استادیار
علوم پایه - ریاضی
منا

منا احمدی راد

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی صنایع - مهندسی صنایع
منا احمدی راد
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی صنایع - مهندسی صنایع

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/ahmadi-rad/fa

سید جلال

سید جلال اخلاقی

مربی
الهیات و معارف اسلامی - علوم و معارف قرآن
سید جلال اخلاقی
مربی کارشناسی ارشد
- الهیات و معارف اسلامی - علوم و معارف قرآن

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/akhlaghi/fa

عباس اخوان سپهی

دانشیار
علوم پایه - میکروبیولوژی
عباس اخوان سپهی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - میکروبیولوژی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/akhavan-sepahi/fa

افسانه ادریسی

دانشیار
مدیریت و علوم اجتماعی - جامعه شناسی - جامعه
افسانه ادریسی
دانشیار دکترای تخصصی
- مدیریت و علوم اجتماعی - جامعه شناسی - جامعه

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/edrisi/fa

عبدالرضا ادهمی

دانشیار
علوم انسانی - جامعه شناسی - جامعه
عبدالرضا ادهمی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - جامعه شناسی - جامعه

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/adhami/fa

بهروز

بهروز ادیب

استادیار
شیمی - شیمی فیزیک
بهروز ادیب
استادیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی فیزیک

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/adib/fa

مریم ادیب زاده

استادیار
مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت دولتی
مریم ادیب زاده
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت دولتی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/madibzadeh/fa